Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

diemeise

May 01 2015

diemeise
5811 1160
diemeise
8788 bf02
Reposted fromcaraseen caraseen
diemeise

April 10 2015

diemeise

Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.

— Jonathan Carroll

Reposted bydonniedarcodonniedarco

April 05 2015

diemeise

Erotyk dla następcy

Bohdan Urbankowski
   I

   Przeprowadź ją przez pokój
   niby ścieżką wśród lasu
   na stole
   zapal różę
   dobrą jak nocna lampka

   Potem
   rozbieraj ją delikatnie
   z obronnych gorsetów
   z zaciśnięcia rąk
   drżenia ramion ...
   Otul szeptem.

   A jeśli kiedyś
   wybiegnie nagle z pokoju
   biegnij za nią
   nie pozwól
   ukryj jej twarz
   w swych wielkich rękach
   mów słowa
   dużo słów
   te wszystkie
   których ja zapomniałem
   których się wstydziłem

   Proszę cię
   ty
   którego nienawidzę
   który przyjdziesz po mnie
   by z jej drobnych piersi
   zdrapać ślady mych rąk
   rozchylić jej kolana
   proszę cię
   bądź dla niej dobry

   II

   Nie wiesz
   że będziesz kochał mnie
   że powie ci słowa
   wypróbowane ze mną
   że w jej włosach
   poczujesz mój oddech
   na jej brzuchu
   napotkasz nocą
   moje ręce

   I jeśli czasem
   wciągając cię w siebie
   aż do zachłyśnięcia
   pomyli nasz imiona -
   nie myśl o mnie z nienawiścią

   to ja
   uczyłem ją jak dziecko
   nie wstydzić się krzyku imion nagich ciał
   to ja
   czasem jeszcze mówię do ciebie
   wtedy
   myślałem
   że mówię tylko do niej

   III

   Twój cień w jej oczach
   to mój cień

   jej głos pełen niepokoju
   to mój głos

   gdy ona cofa się z lękiem
   ja powracam
   pamiętaj

   na każde twoje słowo
   zbyt ostre

   na każdy gest
   nie dość szczery
   ja powracam
   pamiętaj

   I jeśli kiedyś sama
   zapłacze nocą
   nie wchodź do jej pokoju
   już ja
   będę przy niej

Erotyk dla następcy - Bohdan Urbankowski

April 02 2015

diemeise
1014 a705
Reposted fromirmelin irmelin viascorpix scorpix
diemeise
diemeise
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromborn2die born2die viapunkahontaz punkahontaz
diemeise
diemeise
diemeise
7433 1329
diemeise
5724 7354
Reposted frombirke birke viakarmacoma karmacoma
4032 f3b8 500

March 05 2015

diemeise
Reposted fromoll oll

March 01 2015

diemeise


A 6 year old wrote this.
diemeise
6592 0492 500
Reposted frombvllshit bvllshit viamowilesmi mowilesmi
diemeise
9051 c0d6
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
diemeise
6033 e3c4
Reposted fromcoffeeman coffeeman

February 19 2015

diemeise
5970 6df8 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl