Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2015

diemeise
5740 e406
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu

February 12 2015

diemeise
0405 c607
Reposted fromscorpix scorpix
diemeise
Ty sam musisz w siebie wierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, to takie już jest życie. Samo nic nie przyjdzie, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viaucieknijmi ucieknijmi

February 05 2015

diemeise
9891 e28b
Reposted fromxalchemic xalchemic viaobliviate obliviate
diemeise
7757 ad21 500
Reposted fromhalfjohn halfjohn viaobliviate obliviate
diemeise
Reposted frombiru biru viaobliviate obliviate
diemeise
5098 f942
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaobliviate obliviate
diemeise
8621 482b
Reposted fromoutline outline viaobliviate obliviate
diemeise
9414 09c4
diemeise
 Ten pierwszy raz jest, by wymazać wszystkie twoje wspomnienia innego mężczyzny.
Drugi raz będzie dla nauki. Nauczenia cię, jak to jest być kochaną przez mężczyznę takiego jak ja. Tego nigdy nie zapomnisz.
Trzeci raz będzie dla przywiązania. Obiecuję, że tym razem to będzie koniec twojego oporu.
Ale czwarty raz, ach, czwarty raz, gdy usłyszę twoje wspaniałe jęki, ten będzie dla mnie, dziewczyno. Za oczekiwanie i pragnienie, i za agonię oczekiwania na ciebie. Tylko dla mnie.


— Karen Marie Moning
Reposted byPrzemek1985 Przemek1985
5046 ee71
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaborn2die born2die
diemeise
3727 6dcd
Reposted frommartynkowa martynkowa viaborn2die born2die
diemeise
1558 4e14
Reposted fromladies-warriors ladies-warriors vialaluna laluna

February 04 2015

diemeise
Kobiecie powinno zależeć, ale starać się musi mężczyzna.
— Dorota Rabczewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCarlota Carlota

February 03 2015

diemeise
diemeise
4390 8d49
Reposted fromaksiupelka aksiupelka viadysiamisia dysiamisia
diemeise
Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre i na litość boską.
— Szymborska
Reposted fromorchis orchis viasoulkill soulkill

February 01 2015

3986 7a2d
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viaszlugtime szlugtime
diemeise
Największa zemsta to spektakularny sukces.
Reposted fromnivea nivea viaobliviate obliviate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl